การพิมพ์ตำแหน่งอุปกรณ์ แผ่นปริ้น pcb

อุปกรณ์ที่ใช้

1.สี uv พิมพ์ตำแหน่งอุปกรณ์ สีขาว

2. บล็อคสกรีน ที่ทำไว้แล้ว ตำแหน่งพิมพ์อุปกรณ์

3. ยางปาด

4. แผ่นปริ้นที่กัดมาแล้ว พร้อมเคลือบ เขียว มาแล้ว

เริ่มต้นทำ

บล็อคสกรีนที่ทำมาแล้ว การสกรีนตำแหน่งอุปกรณ์

แผ่น ปริ้นที่เคลือบเขียวมาแล้ว
พร้อมสกรีนตำแน่งอุปกรณ์ด้านหลัง

นำแผ่นปริ้นมาวาง ทำตำแหน่งให้ตรง พื้นวางให้เรียบหน่อย

เริ่มต้นปาดที่ตำแหน่ง 0 แล้วมาถึงตำแหน่ง 1ให้เลยแผ่นปริ้นมาสักหน่อย ตามลูกศรรอบเดียวพอถ้าไม่ทั่วปาดอีกรอบ

ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง

สีที่เราสกรีน จะ ผ่านซึมเข้าไป หาแผ่นปริ้น

ตรวจสอบดูความเรียบร้อย
ถัา ไม่สวย หรือยังไม่ถูกใจ
นำกระดาษเข็คชู่จุ่มทินเนอร์
มาเช็คแล้วนำไปสกรีนใหม่

นำไปตากแดดให้แห้งแดด
เที่ยงวัน ยิ่งดี แรงดี 1 ชั่วโมง
แห้งแล้วทดสอบ นำทินเนอร์มาเช็ด
ก็ต้องอยู่ในสภาพเดิม สีจะไม่หลุด
เป็นการใช้ได้

 

เป็นการเสร็จ ถ้าเราทำด้วยตัวของเราเอง เราก็จะภูมิใจ ว่าเราทำเอง สามารถ นำไปอวดคนอื่นได้ว่าเราทำเอง หรือท่านจะทำไปขายก็ได้ ก็แล้วแต่ท่าน ถ้าทำขายก็เริ่ม ต้น วงจร ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยไปยาก ๆ

การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้น เราควรหาความรู้ไว้ให้มาก ๆ เพื่อที่ ความอยู่รอด ของเรา และดำรงชีวิต อยู่ต่อไป