ขั้นตอนการทำการทำตู้อบ uv

อุปกรณ์

1. หลอด ยูวี พร้อมราง ขนาด 8 วัตต์ 2 หลอด หรือ 10 วัตต์

2. กล่องลังหรือ อะไรก็ได้ ทำเป็นกล่อง สีเหลี่ยม

3. แผ่นอคิลิคใส หนา 3 มิล ขึ้น

เครื่องต้นแบบใช้กล่อง ไปรษณีย์ ทำตู้ฉายแสง uv ขนาดกล่อง ใช้ ค สมารถนำหลอดไฟขนาด T5 ยาว 30เซนติเมตรมาใส่ได้